Många kallar den Vargboken, men det är
inte en bok om varg, det är en bok som
beskriver hela problemkomplexet som
uppstå när vargen tar över revir som
människan brukat.

För företag med verksamhet i glesbygd
innebär det att fritidsaktiviteter
som t ex jakt och småskalig fåravel
kraftigt beskärs.
Människor som vill bo nära och leva
i samklang med naturen får den
livskvaliteten beskuren, nu senast
exemplifierat i Norrtälje där en mamma
med barn och hund attackerades av varg.
Den mamman kommer troligen inte att
promenera på skogsvägarna ensam fler
gånger.

Vargens etablering i vår miljö påverkar
våra möjligheter att leva med den kultur
som generationer gör och gjort långt innan
vargen återkom till dessa trakter.
Denna möjlighet är glesbygdens konkurrens-
medel jämfört tätorternas serviceutbud.
Vi lever i en konkurrensutsatt värld och
måste kunna rekrytera den nödvändiga
kompetensen vi behöver för att utföra
vår uppgift tillräckligt effektivt.
 
Titel:
Varg och landsbygdsboende

Författare:
Sten Bergh
Karl Hedin
Anders Runnérus

Utgivningsår:
2011

Format:
Inbunden

Antal Sidor:
104


Upplagan är tyvärr slutsåld och någon ny är inte planerad. Däremot så kan ni utan kostnad hämta den elektroniskt genom att klicka på boken ovan.

Om ni vill hämta broschyren så klicka här

För mer information Kontakta oss